Treninzi duše i higijena mozga (4)

Prijateljstvo – glazba za dušu

Utihnuli gromovi, huk olujnog vjetra i zveket ledenih projektila na ‘mute’ stavljeni. Pogled od neba sve više se na zemlju svraća, realnosti pređašnjoj, na koju svi već oguglali i otupjeli, k’o štakori u labirintu na ‘šokove električne’.

Zvukove prošlotjedne cvrkutom ptica zamjenjujemo, a i tonovima koji sa strunama duša naših rezonancu stvaraju. Brojni su dokazi o korisnom utjecaju glazbe na opuštanje i smanjenje negativnih učinaka stresa. Slušanje opuštajuće muzike prije (a bome i poslije) stresnog događaja smanjuje nepovoljan odgovor u fiziološkom i psihološkom smislu, umanjujući razinu doživljavanja stresa i jačajući doživljaj opuštenosti.

Uz sve ‘treninge duše i higijenu mozga’, spominjane danas i prethodnih nekoliko puta, nikako zaboraviti ne smijemo na ono što je svakome od nas najveći melem – na prijateljstvo. Jer davno je gluhoslijepa Helen Keller rekla da je ‘hodati s prijateljem u tmini bolje nego hodati sam u svjetlu’.

Prijateljstvo pruža uravnoteženu podršku zadovoljavajući potrebe obiju strana. Istraživanja su pokazala da prijateljstvo, kao jedna od najjačih socijalnih podrški, pruža osjećaj pripadnosti, predvidljivosti, svrhe i sigurnosti, istovremeno jačajući samopouzdanje kao i resurse potrebne za suočavanje sa stresom i izazovima svakodnevice. Prijatelji su naši ‘prirodni pomagači’ koji su uz nas uvijek i svugdje, bili ili ne fizički prisutni, ono (ne)vidljivo rame na koje se uvijek možemo nasloniti.

U nedjelju, koja je pred nama, Međunarodni je dan prijateljstva. Neponovljivi Duško Radović jednom je prilikom napisao: ‘Sumorni neki dani. Sad je dobro imati prijatelja, jednostavnog, vedrog, veselog, ljekovitog. Da nas nauči što je važno, a što nevažno u životu. Da nas lupi šakom po ramenu i da od tog udarca ozdravimo’.

Dragi moji, u danima ljetnih odmora ovih, kakvi i gdje god bili, otkačite od svih, pa i od sebe samih nakratko ako treba i – dišite, dišite … jer prijatelj(stvo) je uvijek tu …