Retraumatizacija

… tjeskoba, nemir, sjećanja … , ali i inat, ponos, i iznad svega suosjećanje s ljudskom patnjom i motivacija za boljim svijetom …

… “Situacije ponovnog javljanja simptoma traumatizacije zbog događaja ili interakcija koje žrtvu podsjećaju na prethodno traumatsko iskustvo”. (Dallam, J.S.).