Istraživanje „Mladi i socijalna pravda“

Psiholog prof. dr. sc. Damir Ljubotina, redovni profesor na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, objavio je 2004. godine rezultate istraživanja „Mladi i socijalna pravda“. Na uzorku od 1737 učenika osnovnih i srednjih škola, kao i studenata, primijenjen je Upitnik percepcije socijalne pravednosti. Faktorskom analizom dobivene su tri neovisne dimenzije percepcije socijalne (ne)pravde: „nejednakost članova pred zakonom“, „opća neravnopravnost članova društva“ te „toleriranje devijantnih ponašanja“. Dobiveni rezultati ukazali su da značajan broj mladih različite aspekte ispitivanih društvenih odnosa percipira kao nepravedne. Općenito, društvo nepravednim smatra 49,7% učenika osnovnih škola, 73,8% srednjoškolaca te 77,2% studenata. Od pojedinih oblika društvene nepravde mladi najviše uočavaju neopravdano bogaćenje pojedinaca, izostanak društvene reakcije na gospodarski kriminal, te nedovoljnu brigu za siromašne i umirovljenike. Više od dvije trećine ispitanika smatra da u Hrvatskoj svi ljudi nemaju jednake šanse za ostvarenje svojih želja i ciljeva. Utvrđeno je da se percepcija socijalne nepravde povećava u funkciji dobi, odnosno s povećanjem stupnja obrazovanja, pri čemu učenici osnovnih škola percipiraju manju socijalnu nepravdu u odnosu na učenike srednjih škola i studente.