Biti …

Kroničar svoga i inog doba biti

misli i priče u riječi sviti

od zaborava se u njih skriti

i biti, biti …